Kontakt


Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć dzwoniąc pod numery:

tel.: 56 6789242, fax.: 56 6789243

tel.: 668-445-764

 

lub pisząc na podany poniżej adres:

hotel@daglezja.turystyka.pl lub

daglezja@kpodr.pl

 

Pełne dane teleadresowe Spółki:

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.

Przysiek, ul. Parkowa 2

87-134 Zławieś Wielka

 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 879-26-36-573
REGON: 340802621
KRS: 0000370591
Kapitał zakładowy Spółki: 10.328.000,00 PLN